Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
127
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
4
Kadreerige võte päästikut 
vabastamata ringi.
Särituse lukustamiseks koos fookusega seadistage [AE-L with AF locked] väärtus 
[A Custom Setting] menüüs (lk.102). Vaikimisi seadistuste kohaselt säritust koos fookusega 
ei lukustata.
• Fookus on lukustatud seni kuni fookuse indikaator ] põleb.
• Suumirõnga pööramisega võib võte ebateravaks muutuda. 
• Helisignaali on võimalik välja lülitada. (lk.166)
• Fookuslukku ei saa kasutada juhul, kui [AF Mode] väärtuseks [A Rec. Mode] menüüs on 
k (jälgiv), pildiprogrammiks on 
\ (liikuv objekt) või 
H reþiimis on programmiks 
valitud 
C (lapsed) või E (lemmikloom). k (jälgiv) teravustamisreþiimis, \ (liikuv 
objekt), 
C (lapsed) või E (lemmikloom) programmis H reþiimis toimub teravustamine 
pidevalt kuni päästiku vabastamiseni. (Jälgiv automaatne teravustamine)
Särituse lukustamine fookuse lukustamisel
1
Väljas
Säriparameetreid fookuse lukustamisel ei lukustata.
2
Sees
Säritus lukustatakse koos fookusega.
AE-L with AF locked
AE is not locked
when the focus
is locked
Off
On