Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
128
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Käsitsi teravustamisel saab abinõuna kasutada fookusindikaatorit või pildiotsija mattklaasi.
Käsitsi saab teravustada fookusindikaatori ] abil.
1
Lükake teravustamisreþiimi lüliti 
asendisse 
\.
2
Vaadake läbi pildiotsija, vajutage 
päästik poolenisti alla ning 
pöörake teravustamisrõngast.
Kui pildistatav on terav, ilmub pildiotsijasse 
fookusindikaator ] ning kaamera annab 
helisignaali.
Manuaalne teravustamine (MF)
Fookusindikaatori kasutamine
• Kui teravustamine on raskendatud ning fookusindikaator ei jää põlema (lk.46), 
kasutage teravustamiseks pildiotsija mattklaasi.
• Helisignaali on võimalik välja lülitada. (lk.166)
Focus indicator