Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
131
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Avaarv mõjutab CCD sensorini jõudvat valgushulka. 
  Ava suurendamine (avaarvu vähendamine)
Pildistatavast objektist kaugemal (nii ees- kui tagapool) 
olevad objektid on rohkem udused (fookusest väljas). 
Kui näiteks pildistate inimest maastiku taustal, siis 
lahtise ava korral on inimene terav ja taustal olev 
maastik on udune.
  Ava vähendamine (avaarvu suurendamine)
Teravana jäädvustuv ala (teravussügavus) suureneb nii 
ette- kui ka tahapoole. Kui näiteks pildistate inimest 
maastiku taustal, siis kinnise ava korral on nii inimene 
kui ka taustal olev maastik teravad.
Avaarvu mõju
Teravussügavus
Pildistatavale teravustamisel jäädvustuvad ka pildistatavast ette- ja tahapoole jäävad 
objektid teatud ulatuses teravana. Seda ulatust nimetatakse teravussügavuseks. 
r teravussügavus on erinevate objektiividega erinev kuid võrreldes 35 mm 
kaameraga on väärtus laias laastus ühe astme võrra madalam (teravussügavus on 
kitsam). 
• Mida laiema nurgaga objektiiv ning mida kaugemal pildistatav asub, seda suurem on 
teravussügavus. Osadel suumobjektiividel ei ole nende ehitusest tulenevalt 
teravussügavuse skaalat.
Teravussügavus
Väike
Sügav
Fookuses olev ala
Kitsas
Lai
Ava
Lahtine
Kinnine
(Väiksem väärtus)
 (Suurem väärtus)
Objektiivi fookuskaugus
Pikem
Lühem
(Telefoto)
 (Lainurk)
Kaugus pildistatavast
Lähedal
Kaugel