Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
132
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Valige särituse määramise meetod. Valida saab L (Multi-segment mõõtmine), 
M (keskmestatud) või N (punktmõõtmine). Vaikimisi seadistus on L (Multi-segment 
mõõtmine).
Seadistamine toimub [AE Metering] alt [A Rec. Mode] menüüs. (lk.100)
Multi-segment mõõtmisel on pildiotsijas nähtav 
kaader jaotatud 16 erinevaks tsooniks (vt. joonist). 
See reþiim määrab automaatselt kindlaks kõikide 
tsoonide heleduse.
Särimõõtereþiim
L
Multi-segment 
mõõtmine
Ekraan on jaotatud 16 osaks. Kaamera mõõdab iga osa eraldi ning 
määrab selle alusel korrektsed säriparameetrid. 
M
Keskmestatud 
mõõtmine
Kaamera mõõdab kogu ekraani kuid säriparameetrite määramisel 
võetakse rohkem aluseks ekraani keskosa. 
N
Punktmõõtmine
Kaamera määrab särituse kaadri väikese keskosa alusel. 
Multi-Segment mõõtmine
Kui te ei kasuta DA, D FA, FA J, FA, F või A objektiivi (saab kasutada ainult juhul, kui 
lubate avarõnga kasutamist [Using aperture ring] alt [A Custom Setting] menüüs 
(lk.103)), lülitub kaamera automaatselt keskmestatud mõõtereþiimi isegi juhul, kui olete 
menüüst valinud multi-segment mõõtmise.
0.0
Swtch dst msr pt
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
OK
Cancel