Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
133
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kaamera võtab särituse määramisel rohkem arvesse 
kaadri keskosa. Seda reþiimi kasutage olukorras, kus 
soovite säritust kaamera asemel ise kompenseerida. 
Joonis näitab, et kõige suurem osatähtsus särituse 
määramisel on kaadri keskosal. See reþiim ei 
kompenseeri automaatselt tagantvalgustatud 
stseenide korral.
Punktmõõtmise korral toimub särituse määramine 
ainult kaadri keskosa alusel (vt. joonis). Kui 
pildistatav on väga väike ja korrektset säritust on 
raske saavutada, saab seda kasutada 
kombinatsioonis särilukuga (AE lukk) (lk.144).
Keskmestav mõõtmine
Punktmõõtmine
AF punkti ja särimõõtmise sidumine multi-segment mõõtereþiimis
[A Custom Setting] menüüs saab [Link AF Point and AE] (lk.102) abil ühendada 
fookusala AF punkti särimõõtmisega. Vaikimisi seadistus on [Off].
1
Off
Säritus seatakse AF punktist eraldi.
2
Sees
Särituse määramisel võetakse arvesse AF punkti asukohta.
Särimõõtmise kestvus
Võimaldab seada särimõõtmise kestvust [Meter Operating Time] alt [A Custom 
Setting] menüüs (lk.102). Vaikimisi seadistus on [10 sec].
1
10 sec
Särimõõtmine toimib 10 sekundit pärast päästiku vajutamist.
2
3 sec
Särimõõtmine toimib 3 sekundit pärast päästiku vajutamist.
3
30 sec
Särimõõtmine toimub 30 sekundit pärast päästiku vajutamist.