Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
134
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Peale Picture ja 
H programmide on kaameral viis pildistusreþiimide. 
Valige reþiimiketta (lk.106) abil sobiv pildistusreþiim. 
Pildistusreþiimid
Pildistusreþiim
Kirjeldus
Särikompen
satsioon
Säriaja 
muutmine
Avaarvu 
muutmine
e (Programm)
Kaamera valib korrektse särituse jaoks 
säriaja ja avaarvu automaatselt.
Jah
Ei
Ei

(Säriajaprioriteet)
Võimaldab näiteks liikuvate objektide 
pildistamisel valida ise säriaja. Võimaldab 
jäädvustada kiirestiliikuvaid objekte nii 
staatiliste kui ka dünaamilistena. 
Jah
Jah
Ei

(Avaprioriteet)
Võimaldab valida avaarvu ning kontrollida 
seeläbi teravussügavust. Kasutage tausta 
udusena või teravana jäädvustamiseks. 
Jah
Ei
Jah
a (Manuaalne)
Võimaldab pildistamise täielikuks 
kontrollimiseks valida avaarvu ja säriaja 
käsitsi.
Ei
Jah
Jah
p (Bulb)
Võimaldab jäädvustada pikki säriaegu 
nõudvaid stseene, näiteks ilutulestik ja 
öövõtted. 
Ei
Ei
Jah