Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
135
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kaamera valib korrektse särituse tagamiseks õige säriaja ja avaarvu automaatselt. 
Säritust saab reguleerida järgmiselt.
1
Valige reþiimikettal e.
2
Särikompensatsiooni 
reguleerimiseks hoidke all 
mc 
nuppu ning pöörake valikuketast.
Särikompensatsioon kuvatakse nii pildiotsijas 
kui ka kui ka LCD paneelil kaamera ülaosas.
Särituse reguleerimisel kuvab kaamera ka 
säriaja ja avaarvu.
e(Programm) reþiim
• Särikompensatsiooni on võimalik seadistada sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Sammu 
seadistamine toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.144)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole korrektset 
säritust võimalik saavutada, saab kaamera 
automaatselt tundlikkust muuta. Seadistage 
[Sensitivity] väärtuseks Fn menüüs [AUTO]. 
(lk.117)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke all 
lukustusnuppu ning seadke avarõngas s 
asendisse. 
EV Compensation