Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
136
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Võimaldab jäädvustada liikuvaid objekte kas lühikese säriajaga (paigalseisvana) või pikema 
säriajaga (dünaamiline liikumise efekt). 
Kaamera valib korrektse särituse tagamiseks säriajast sõltuvalt õige avaarvu. 
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.130)
1
Valige reþiimikettal b.
2
Määrake valikuketta abil säriaeg.
Säriaeg ja avaarv kuvatakse pildiotsijas ja 
LCD paneelil.
b (säriajaprioriteet) reþiimi kasutamine