Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
137
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
• Särikompensatsiooni reguleerimiseks hoidke all mc nuppu ning pöörake valikuketast. 
(lk.143)
• Säriaeg on seatav sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Seadistuse samm valige 
[Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.144)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole korrektset säritust võimalik saavutada, saab 
kaamera automaatselt tundlikkust muuta. Seadistage [Sensitivity] väärtuseks Fn 
menüüs [AUTO]. (lk.117)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke all 
lukustusnuppu ning seadke avarõngas s 
asendisse. 
Särihoiatus
Kui pildistatav on liiga hele või liiga tume, vilgub 
avaarvu näit pildiotsijas ja LCD paneelil. 
Kui pildistatav on liiga hele, valige lühem säriaeg. 
Kui pildistatav on liiga tume, valige pikem säriaeg. 
Kui avaarvu näit vilkumise lõpetab, on võimalik 
pildistada korrektse säritusega.
Kui nii säriaeg kui ka avaarv vilguvad, siis on stseeni heledus mõõteulatusest väljas 
ning korrektset säritust ei ole võimalik saavutada ka säriaja muutmisega. 
Kui pildistatav on liiga ere, kasutage ND (neutraalhall) filtrit valguse vähendamiseks.
Kui pildistatav on liiga tume, kasutage välklampi.