Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
138
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Võimaldab kontrollida teravussügavust avaarvu etteandmise teel. Teravussügavus on 
suurem ning pildistatavast ette- ja tahapoole jäävad objektid on teravad kui ava on kinnine 
(avaarv on suur). Teravussügavus on väike ning pildistatavast ette- ja tahapoole jäävad 
objektid on udused kui ava on lahti (avaarv on väike). 
Kaamera valib korrektse särituse tagamiseks avaarvust sõltuvalt õige säriaja. 
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.130)
1
Valige reþiimikettal c.
2
Määrake valikuketta abil avaarv.
Säriaeg ja avaarv kuvatakse pildiotsijas ja 
LCD paneelil.
c (Avaprioriteet) reþiim