Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
139
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
• Särikompensatsiooni reguleerimiseks hoidke all mc nuppu ning pöörake valikuketast. 
(lk.143)
• Avaarv on seatav sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Seadistuse samm valige 
[Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.143)
• Kui valitud kriteeriumide alusel ei ole korrektset säritust võimalik saavutada, 
saab kaamera automaatselt tundlikkust muuta. Seadistage [Sensitivity] väärtuseks Fn 
menüüs [AUTO]. (lk.117)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke all 
lukustusnuppu ning seadke avarõngas s 
asendisse. 
Särihoiatus
Kui pildistatav on liiga hele või liiga tume, vilgub 
säriaja näit pildiotsijas ja LCD paneelil. 
Kui pildistatav on liiga hele, valige väiksem ava 
(suurem avaarv). Kui pildistatav on liiga tume, 
valige suurem ava (väiksem avaarv). Kui säriaja 
näit vilkumise lõpetab, on võimalik pildistada korrektse säritusega.
Kui nii säriaeg kui ka avaarv vilguvad, siis on stseeni heledus mõõteulatusest väljas 
ning korrektset säritust ei ole võimalik saavutada ka avaarvu muutmisega. 
Kui pildistatav on liiga ere, kasutage ND (neutraalhall) filtrit valguse vähendamiseks.
Kui pildistatav on liiga tume, kasutage välklampi.