Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
140
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Võimaldab määrata avaarvu ja säriaja. See reþiim sobib pildistamise täielikuks 
loominguliseks kontrollimiseks. Võimaldab reguleerida säritust eesmärgist sõltuvalt ning 
pildistada teadlikult alasäritatud (tumedamad) või ülesäritatud (heledamad) pilte. 
1 Avaarvu ja säriaja mõju (lk.130)
1
Valige reþiimikettal a.
2
Määrake valikuketta abil säriaeg.
3
Avaarvu määramiseks hoidke all 
mc nuppu ning määrake avaarv.
a (Manuaalreþiim)