Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
141
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Säriaeg ja avaarv kuvatakse nii pildiotsijas kui 
ka LCD paneelil. Reguleeritava väärtuse arvu 
all on pildiotsijas väike alajoon. Säriaja või 
avaarvu reguleerimisel kuvab kaamera 
erinevuse korrektsest säritusest (EV väärtus) 
pildiotsija alumises paremas nurgas. Säritus 
on kaamera mõõtesüsteemi järgi korrektne kui 
näiduks on [0.0].
• Kui tundlikkuse väärtus on [AUTO], on a (Manuaal) reþiimis tundlikkuse ekvivalendiks 
ISO 200. 
• Kui erinevus korrektsest säritusest on üle ±3,0 EV, hakkab indikaator pildiotsijas 
vilkuma.
• Säriaeg ja avaarv on seatavad sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Seadistuse samm 
valige [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.144)
• Kui kasutate avarõngaga objektiivi, hoidke all 
lukustusnuppu ning seadke avarõngas s 
asendisse.
Erinevus korrektsest
säritusest
Särihoiatus
Kui nii säriaeg kui ka avaarv vilguvad, siis on 
stseeni heledus mõõteulatusest väljas.
Kui pildistatav on liiga ere, kasutage ND 
(neutraalhall) filtrit valguse vähendamiseks.
Kui pildistatav on liiga tume, kasutage välklampi.