Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
142
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Seda reþiimi saab kasutada pikkade särituste puhul, mis on vajalikud näiteks öövõtete ja 
ilutulestiku pildistamisel.
Katik jääb avatuks seniks, kuni päästikut all hoida. 
1
Valige reþiimikettal p.
p (Bulb) reþiim
• Määrake valikuketta abil avaarv.
• Avaarv on seatav sammuga 1/2 EV või 1/3 EV astet. Seadistuse samm valige 
[Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.144)
• Kaamera värina vältimiseks p (Bulb) reþiimis kasutage toekat statiivi ning 
päästikukaablit CS-205 (eraldi lisavarustus). Ühendage päästikukaabel vastava 
pesaga (lk.15).
• Bulb võttereþiimi saab kasutada distantspäästikureþiimis (lk.15). Katik on avatud 
täpselt niikaua, kui päästikukaabli päästikunuppu all hoida. 
• Müratasandus on protsess, mis vähendab pikkade säriaegadega kaasnevat pildi müra 
(teralisust, ebaühtlust). Seadistamine toimub [Noise Reduction] alt [A Custom Setting] 
menüüs. (lk.102)
• Tundlikkuse [AUTO] väärtusel p (Bulb) reþiimis on tundlikkuse ekvivalent ISO 200.
L nupu kohta
L nupu vajutamisel a manuaalreþiimis valib kaamera automaatselt sobiva säriaja ja 
avaarvu. (Manuaal) mode. [AE-L bttn on M expsr] alt [A Custom Setting] menüüs saab 
valida kolm erinevat meetodit.
Kaamera valib korrektse särituse jaoks vajaliku säriaja objektiivi avast sõltuvalt kui 
avarõngas ei ole s asendis.
1 Märkused avarõnga kasutamise kohta (lk.184)
1
Program Line
Avaarv ja säriaeg määratakse automaatselt.
2
Tv Shift
Ava lukustub ning säriaeg määratakse automaatselt.
3
Av Shift
Säriaeg lukustub ning avaarv määratakse automaatselt.