Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
143
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Särikompensatsioon võimaldab pilte ettekavatselt ülesäritada (heledam) või alasäritada 
(tumedam). Funktsioon on seadistatav vahemikus –2 kuni +2 (EV astet) sammuga 1/2 EV 
või 1/3 EV.
Seadistamine toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.144)
1
Kompensatsiooni seadistamiseks 
hoidke all 
mc nuppu ning 
määrake sobiv väärtus 
valikukettaga.
2
Kontrollige 
kompensatsiooniväärtust 
pildiotsijas.
Kompenseerimise ajal kuvatakse m.
Kui integreeritud välklamp on avatud ning 
välgu kompensatsioon on seatud, vilgub m 
sümbol.
Särikompensatsioon
Särikompensatsiooni ei saa kasutada a (Manuaal) või p (Bulb) reþiimides.
Särikompensatsiooni ei saa tühistada kaamera väljalülitamise või mõne teise 
pildistusreþiimi valimisega. 
mc nupp
Särikompensatsiooni väärtus