Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
144
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Särituse sammu määramine toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs, 
valida saab 1/2 EV või 1/3 EV astet.
AE lukk (särilukk) on funktsioon, mis jätab säriparameetrid enne pildistamist mällu. Seda 
saab kasutada juhul, kui pildistatav on väga väike või tagantvalgustatud ning korrektset 
säritust on raske teistmoodi saavutada. 
1
Vajutage L nuppu.
Kaamera salvestab säriväärtuse mällu.
Lukustuse vabastamiseks vajutage uuesti.
Särituse sammu määramine
Särituse lukustamine enne võtet (AE Lukk)
• Säriluku ajal kuvatakse pildiotsijas @ sümbol. (lk.20)
• Säriparameetrid jäävad pärast L nupu vabastamist mällu kaks korda nii pikaks 
ajaks kui pikk on särimõõtmise kestvuse aeg. Säritus jääb lukustatuks seniks, 
kuni L nuppu all hoida või päästikut poolenisti all hoida. 
• L nupu vajutamisel annab kaamera helisignaali. Seda saab välja lülitada. (lk.166)
• Särilukku (AE lukk) ei saa kasutada a (Manuaal) või p (Bulb) reþiimides.
• Kui kasutate suumobjektiivi, mille puhul maksimaalne ava on erinevatel 
fookuskaugustel erinev, muutub säriaja ja avaarvu kombinatsioon suumimise ajal isegi 
juhul kui säritus on AE luku abil lukustatud. Sellele vaatamata jääb särituse väärtus 
samaks ning kaader jäädvustatakse AE luku abil valitud heledusega. 
• Kui vajutate L nuppu a (Manuaal) särireþiimis, valib kaamera korrektse särituse 
saamiseks automaatselt säriaja ja/või avaarvu. (lk.166)
• Säritust võib lukustada ka koos fookuse lukustamisega. Seadistamine toimub 
[AE-L with AF locked] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.127)
Expsr Setting Steps
Exposure setting steps
are set to 1/2 EV
1/2 EV Steps
1/3 EV Steps