Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
145
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Võimaldab pildistada ühe päästikuvajutusega kolm järjestikust erineva säritusega pilti. 
Esimene kaader säritatakse normaalsena, teine kaader on alasäris (negatiivne 
kompensatsioon) ja kolmas on ülesäris (positiivne komensatsioon).
1
Vajutage pildistusreþiimis 
{ 
nuppu.
Avaneb Fn menüü.
2
Vajutage (
m) noolenuppu.
Ekraanile ilmuvad Drive Mode valikud.
3
Valige (
p) noolenupu abil 
(Auto Bracket).
Särikahveldus 
Normaalne säri
Alasäri
Ülesäri
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
Auto Bracket
Auto Bracket
OK
Drive Mode
Auto Bracket