Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
147
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Särikahvli pildistamise järjekorda ja kahvli sammu on võimalik seadistada. 
* Intervalli seadistamine toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. 
(lk.100)
Seadistamine toimub [Auto Bracket] alt [A Rec. Mode] menüüs. (lk.100)
Kahvelduse seadistused 
Kahvli samm
(särituse intervall)
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0
Pildistamise järjekord 
0 ´ – ´ +, – ´ 0 ´ +, + ´ 0 ´ –
Auto Bracket
Bracketng amount
0.5
0
Shooting images
Ainult ülesäris või alasäris olevate kaadrite pildistamine
Kui kombineerida särikahveldus särikompensatsiooniga (lk.143), saab särikahveldust 
kasutada ainult alasäris või ainult ülesäris olevate kaadrite pildistamiseks. 
Mõlemal juhul toimub särikahveldus määratud kompensatsiooniväärtuse alusel.