Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
13
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
Pakendi sisu kontrollimine
Kaamera pakendis peab sisalduma järgnev varustus. 
Veenduge pakendi sisu komplektsuses.
* Kaamera pakendis olevad patareid on mõeldud kaamera funktsionaalsuse kontrollimiseks. 
Välgupesa kate F
K
 (Paigaldatud kaamerale)
Pildiotsija kummiserv F
O
 (Paigaldatud kaamerale)
ME Pildiotsija kork 
Kerekork 
(Paigaldatud kaamerale)
USB kaabel 
I-USB17
Videokaabel
I-VC28
Tarkvara (CD-ROM)
 S-SW53
Rihm 
 O-ST53
AA leelispatareid*
 (neli tk)
Kasutusjuhend
(käesolev juhend)