Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
149
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
1
Kadreerige pildistatav AF raami sisse 
ning vajutage päästik poolenisti alla.
2
Vaadake läbi pildiotsija ning 
tõmmake pealülitit 
| suunas.
Kui pealüliti on | asendis, saab pildiotsija abil 
kontrollida teravussügavust. 
Valige (|) nupuga kasutatav eelvaate meetod. Vaikimisi seadistus on Digital Preview.
Seadistamine toimub [Preview Method] alt [A Custom Setting] menüüs. (lk.103)
Optilise eelvaate kuvamine
• Pildistusinfot ei kuvata pildiotsijas nign päästikut ei ole võimalik kasutada kui pealüliti 
on eelvaate (|) asendis.
• Teravussügavust saab kontrollida kõikides pildistusreþiimides. 
Eelvaate meetodi valimine
Digitaalne eelvaade
Kompositsiooni, särituse ja teravuse hindamiseks LCD monitoril enne pildistamist.
Optiline eelvaade
Teravussügavuse kontrollimine pildiotsija abil.
Preview Method
For checking exposure,
composition and focus
w/LCD before shooting
Digital Preview
Optical Preview