Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
150
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Integreeritud välklambi kasutamine
Välgu võimsust saab muuta vahemikus –2.0 kuni +1.0. Välgu särikompensatsiooni 
väärtused 1/2 EV ja 1/3 EV sammu puhul on järgmised.
* Intervalli seadistamine toimub [Expsr Setting Steps] alt [A Custom Setting] menüüs. 
(lk.144)
Seadistamine toimub [Flash Exp. Comp.] alt [A Rec. Mode] menüüs. (lk.100)
Välgu särikompensatsioon
Seadistuse samm
Välgu kompensatsioon
1/2 EV
––2.0, –1.5, –1.0, –0.5, 0.0, +0.5, +1.0
1/3 EV
––2.0, –1.7, –1.3, –1.0, –0.7, –0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0
• Välgu kompensatsiooni kasutamisel vilgub välklambi avanemisel pildiotsijas m ikoon. 
(lk.20)
• Kui välgu maksimaalvõimsus ületatakse (+) suunas kompensatsiooniga, 
siis kompensatsiooni ei toimu.
• Negatiivne kompenseerimine (–) ei pruugi pilti mõjutada kui pildistatav on liiga lähedal, 
ava on lahti või tundlikkus on kõrge.
• Välgu kompensatsioon kehtib ka välistele välklampidele, mis toetavad P-TTL 
automaatreþiimi. 
1.0
0.5
0.5
0.0
Swtch dst msr pt
Rec. Mode
Auto Bracket
AE Metering
AF Mode
Flash Exp. Comp.
OK
Cancel
OK