Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
151
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kaamerat saab seadistada nii, et välklambi laadimise ajal on võimalik pildistada. 
Seadistage [Release when Chrging] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs [On] (lk.103). 
Vaikimisi ei ole välklambi laadimise ajal pildistada võimalik. 
• Liikuva objekti pildistamisel saab välklambi abil muuta udususe efekti.
• Välklambiga pildistamisel saab valida säriaja 1/180 sek. või aeglasema. 
• Kaamera valib stseeni valgustatusest lähtuvalt avaarvu automaatselt. 
• Säriaeg on fikseeritult 1/180 sek. kui te ei kasuta DA, D FA, FA J, FA, F või A objektiivi.
• Kaamera võimaldab välklambiga pildistamisel valida sobiva avaarvu. Seda saab kasutada 
näiteks teravussügavuse juhtimiseks.
• Kaamera valib stseeni valgustatusest lähtuvalt säriaja automaatselt. 
• Säriaeg nihkub automaatselt alates 1/180 sek. kuni pikemate aegadeni (lk.42) mis vähendab 
kaamera värinat. Pikim võimalik säriaeg sõltub kasutatava objektiivi fookuskaugusest. 
• Säriaeg on fikseeritult 1/180 sek. kui te ei kasuta DA, D FA, FA J, FA, F või A objektiivi.
Pildistamise lubamine laadimise ajal
Välklambi omadused erinevates särireþiimides
Välklambi kasutamine b (säriajaprioriteet) reþiimis
Välklambi kasutamine Av (avaprioriteet) reþiimis
Release when Chrging
Off
On
Enables shutter release
while the built-in
flash is charging