Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
156
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Eraldi müüdava välise välklambi AF540FGZ või AF360FGZ kasutamine võimaldab pildistada 
erinevates välgureþiimides nagu P-TTL automaatika, kiire sünkronisatsioon ning traadita 
reþiim. Detailsema info saamiseks lugege alltoodud tabelit.
(Jah: Kasutatav
#: Piiratud
Ei: Ei ole kasutatav)
*1 Kasutades DA, D FA, FA J, FA, F või A objektiivi.
*2 Säriaeg 1/90 sek või aeglasem.
*3 Saab kombineerida AF540FGZ või AF360FGZ abil tagumise kardina sünkroga.
*4 Kombineeritult AF540FGZ või AF360FGZ välguga saab 1/3 võimsusest anda 
integreeritud välklamp ning 2/3 väline välklamp.
*5 Eeldab kahe või enama AF540FGZ või AF360FGZ välklambi kasutamist.
Välise välklambi kasutamine (eraldi müüdav lisavarustus)
 Välklamp
Kaamera funktsioon
Integreeritud
 välklamp
AF540FGZ
AF360FGZ
Punasilmsuse vähendus
Jah
Jah
Välgu automaatika 
Jah
Jah
Kui välklamp on laetud, lülitub kaamera automaatselt 
välgu sünkroajale. 
Jah
Jah
e (Programm) ja b (säriajaprioriteet) reþiimides valib 
kaamera avaarvu automaatselt.
Jah
Jah
Automaatne kontroll pildiotsijas
Ei
Ei
P-TTL välguautomaatika (sobiv tundlikkus: 200 kuni 3200)
   Jah
*1
   Jah
*1
Sünkroniseerimine pika säriajaga
Jah
Jah
Välgu särikompensatsioon
Jah
Jah
AF abivalgus
Jah
Jah
Tagumise kardina sünkronisatsioon
*2
  #
*3
Jah
Kontrasti kontrolliga sünkronisatsioon
 
  #
*4
Jah
Orivälk
Ei
Jah
Sarivälk
Ei
Ei
Sünkronisatsion lühikese säriajaga 
Ei
Jah
Traadita välk
*5
Ei
Jah