Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
157
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
AF360FGZ ei võimalda seadistada FORMAT suurust väärtusele [DIGITAL], kuid standardse 
35 mm formaadi ja 
r vaheline vaatenurkade erinevus arvutatakse automaatselt (DA, 
D FA, FA J, FA ja F objektiivide puhul).
Kui 
r särimõõtetaimer on sisselülitatud, siis formaadi indikaator asendub 
konverteerimisindikaatoriga (ekraanile naaseb 35 mm formaadi kuva kui särimõõte taimer on 
välja lülitatud).
* Lainurkdifuusori abil
Seda välgureþiimi saab kasutada AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga. [P-TTL auto] 
välgureþiimis mõõdab välklamp eelvälku 16-segmendilise sensori abil ning võimaldab 
seeläbi täpsemat välgusäritust. P-TTL auto saab kasutada ka traadita välgureþiimis kahe või 
enama AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga. 
1 Eemaldage välgupesa kate ning paigaldage väline välklamp (AF540FGZ või AF360FGZ).
2 Lülitage kaamera ja väline välklamp sisse.
3 Seadke välklambi reþiimiks [P-TTL auto].
4 Veenduge, et välklamp on täielikult laetud ning pildistage.
AF360FGZ LCD paneeli kohta
Objektiivi fookuskaugus
85mm
77mm
50mm
35mm
28mm
24mm
20mm
18mm
AF360FGZ 
LCD paneel
Särimõõtmise 
taimer
väljas
85mm
70mm
50mm
35mm
28mm
24mm*
Särimõõtmise 
taimer
Sees
58mm
48mm
34mm
24mm
19mm
16mm*
P-TTL automaatreþiimi kasutamine
• P-TTL automaatreþiimi saab kasutada ainult AF540FGZ ja AF360FGZ välklambiga.
• Kui välklamp on valmis ning täielikult laetud, süttib pildiotsijas b indikaator.
• Välise välklambi kasutusvõtete ning töökauguste kohta lugege lähemalt välklambi 
kasutusjuhendist.
• Kui välgureþiimiks on 
g või i ja subjekt on piisavalt hele, siis välklamp ei rakendu. 
Seetõttu ei pruugi see päevavalguses pildistamiseks sobida.
• Ärge vajutage välklambi avamise nuppu kui kaamerale on paigaldatud väline välklamp. 
Integreeritud välklamp lööb avanedes välist välklambi. Kui soovite mõlemat 
samaaegselt kasutada, lugege ühendusmeetodi kohta lähemalt lk.160.