Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
14
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
Osade nimetused 
Kaamera
4 nupp
Teravustamis-
reþiimi hoob 
Statiivikeere
Akupesa kate
Iseavaja tuli/
Distantspäästiku sensor
AF juhtvõll
Peegel 
Objektiivi vabastusnupp
Objektiivi kinnitusmärk
Pealüliti
Päästik
valikuketas 
L/Z
nupp
3 nupp
i
 nupp
Q nupp
M nupp
Objektiivi kontaktid 
{ nupp
Noolenupud
Kaardipesa kate