Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
158
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
AF540FGZ või AF360FGZ abil saab pildistada säriajaga, mis on lühem kui 1/180 sek. 
Kiiret sünkroniseerimist saab kasutada nii kaamera külge kinnitatud välklambi puhul kui ka 
traadita reþiimis. 
AF540FGZ või AF360FGZ paigaldamine ja kasutamine
1 Eemaldage välgupesa kate ning paigaldage väline välklamp (AF540FGZ või AF360FGZ).
2 Valige reþiimiketta abil b või a särireþiim.
3 Lülitage kaamera ja väline välklamp sisse.
4 Seadke välise välklambi sünkroreþiimiks HS b (high-speed flash sync).
5 Veenduge, et väline välklamp on täielikult laetud ning pildistage.
Kahe välise (AF540FGZ või AF360FGZ) välklambiga saab pildistada ka ilma, et peaksite 
kaamerat ja välklampi kaabliga ühendama. Kiiret sünkroaega saab kasutada ka traadita 
reþiimis.
Sünkroniseerimine lühikese säriajaga
• Kui välklamp on valmis ning täielikult laetud, süttib pildiotsijas b indikaator.
• Välklampi saab selles reþiimis sünkroniseerida säriajaga, mis on lühem kui 
1/180 sekundit.
• Kiiret sünkroniseerimist ei saa kasutada p (Bulb) särireþiimis.
Traadita reþiim
Jälgige, et kaks välist välklampi (AF540FGZ või AF360FGZ) oleksid samal kanalil. 
Detailsema info saamiseks lugege välklampide kasutusjuhendeid.