Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
159
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
  Traadita reþiimi kasutamine
1 Paigaldage väline välklamp (AF540FGZ või AF360FGZ) soovitud asukohta.
2 Seadke eemal asuva välklambi pealüliti asendisse [WIRELESS].
3 Seadke eemal asuva välklambi pealüliti asendisse [S] (Slave - orivälk).
4 Käivitage kaamera ning valige reþiimiketta abil e, b, c või a reþiim.
5 Seadke kaameral oleva välise välklambi pealüliti asendisse [WIRELESS].
6 Seadke kaameral oleva välise välklambi traadita reþiimiks a (Master) või A (Control).
• Traadita reþiim ei toimi integreeritud välklambiga.
• Seadistage väline välk traadita orjareþiimi kanalile [SLAVE1].
Traadita välgujuhtimine (P-TTL reþiim)
Traadita välgureþiimis toimub kahe välise välklambi (AF540FGZ või AF360FGZ) 
vahel järgmine infovahetus.
Vajutage päästik lõpuni alla.
1 Kaameral olev väline välklamp annab väikese kontrollvälgu 
(saadab välja kaamera välgureþiimi).
2 Väline traadita välklamp vastab sellele omapoolse välguga 
(kinnitab valitud välgureþiimi).
3 Kaameral olev väline välklamp annab väikese kontrollvälgu 
(saadab välja traadita välgu võimsuse).
* HS b (High-speed sync) reþiimis annab kaamera veel ühe kontrollvälgu, 
teatades traadita välgule välgu kestuse.
4 Väline välk (või välgud) rakenduvad põhivälguna.
Seadistage väline välk traadita orjareþiimi kanalile [SLAVE1].