Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
160
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Punasilmsuse vähendusfunktsiooni saab kasutada ka välise välklambiga. See ei pruugi 
toimida kõikide välklampidega või toimib teatud tingimustel piiratult. Vaadake tabelit lk.156.
Kui kasutate integreeritud välklampi koos välise välklambiga (AF540FGZ või AF360FGZ), mis 
on seadistatud tagumise katikukardina sünkronisatsioonile, kasutab ka integreeritud välklamp 
seda reþiimi. Enne pildistamist veenduge, et mõlemad välklambid on täielikult laetud. 
Ühendage välgupesa adapter F
G
 (eraldi müüdav lisa) kaamera välgupessa ning 
välguadapter F (eraldi müüdav lisa) välise välklambi alla. Seejärel ühendage need omavahel 
pikenduskaabliga F5P (eraldi müüdav lisa). Välise välgu pesa F saab kinnitada statiivile.
Integreeritud välklambiga koos saab kasutada ainult P-TTL reþiimi. 
Kombinatsioon integreeritud välklambiga 
Punasilmsuse vähendus
• Punasilmsuse vähendusfunktsioon toimib ka ühe välise välklambiga. (lk.54)
• Kui kasutate punasilmsuse vähendust ja kaamerast eemal asuv välklamp on orjareþiimis 
või traadita reþiimis, siis punasilmsuse vähendamiseks mõeldud eelvälk laseb orivälgu 
lahti. Seega ärge kasutage punasilmsuse vähendust orivälgu kasutamisel.
Sünkroniseerimine katiku tagumise kardinaga
Integreeritud välklambi kasutamine koos välise välklambiga