Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
162
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kombineerides omavahel kaks või enam välist välklampi (AF540FGZ või AF360FGZ) või ühe 
välise välklambi integreeritud välklambiga, saab kasutada kontrastikontrolliga välgureþiimi. 
Selle aluseks on erinevus välklampide välguvõimsuses.
1 Ühendage väline välklamp pikenduskaabli abil kaameraga. (lk.160)
2 Valige välise välklambi reþiimiks Contrast-Control-Sync reþiim.
3 Valige kaamera reþiimiketta abil e, b, c või a reþiim.
4 Veenduge, et nii väline kui ka integreeritud välklamp on täielikult laetud ning pildistage.
Kontrastikontrolliga sünkroniseerimine
• Ärge kasutage lisavarustust, mille kontaktide arv on erinev. See võib põhjustada häireid 
töös. 
• Kombinatsioonid teiste tootjate välklampidega võivad põhjustada seadmete 
hävinemist. Soovitatav on kasutada PENTAX automaatvälklampe.
• Kui kahe või enama välklambi kasutamisel on juhtvälgul seadistatud kontrastikontrolli 
reþiim, siis on välklampide võimsuste vahekord 2 (juhtvälk) : 1 (orivälgud). 
Välise välklambi kombineerimisel integreeritud välklambiga on võimsuste vahekord 2 
(väline välklamp) : 1 (integreeritud välklamp).
• Mitmete väliste välklampide või ühe välklambi kasutamisel integreeritud välklambiga on 
välgureþiimiks P-TTL.
• Kontrastikontrolliga sünkroniseerimisel on kiireim võimalik säriaeg 1/180 sek.