Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
163
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Taasesituse seadistused
Kaamera võimaldab seadistada taasesituse käigus kuvatavat infot ning ülesäritatud alade 
hoiatust.
Kaamera kuvareþiimi vahetamiseks vajutage M nuppu.
1
Valige [Playback] menüüst [Plybk dsply mthd].
2
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub taasesitusreþiimi kuvameetodi 
valikumenüü. 
3
Valige (
p) noolenuppude abil [Display Style].
4
Valige (
mn) noolenuppude abil sobiv seadistus. 
Taasesituse kuvameetodi muutmine 
Standard
Kaamera kuvab peale pildi ka indikaatorid.
Histogram
Kaamera kuvab pildi koos histogrammiga.
Detailed Info
Kaamera kuvab monitorile pildistusinfo, pilt ilmub väiksena vasakus 
ülemises nurgas.
[No info. Display]
Monitorile kuvatakse ainult pilt. 
Last memory
Kaamera jätab meelde viimatikasutatud kuvareþiimi. 
Plybk dsply mthd
Display Style
Bright Portion
Standard
Bright Portion
Standard
Histogram
Detailed Info
No info. Display
Last memory
Plybk dsply mthd
OK
Cancel
Display Style
OK