Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
164
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
5
Vajutage OK nuppu. 
Valitud seadistus salvestub. 
6
Valige (
n) noolenuppude abil [Bright Portion].
7
Valige (
op) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas).
8
Vajutage kaks korda MENU nuppu. 
Kaamera on pildistamiseks valmis. 
Funktsioon võimaldab järjest taasesitada kõik SD mälukaardil olevad pildifailid. (lk.70)
Valige pildi kuvaintervall: [3 sec], [5 sec], [10 sec] või [30 sec]. Vaikimisi seadistus on [3 sec].
Seadistamine toimub [Slideshow] alt [Q Playback] menüüs (lk.100).
Ekraanil kuvatavate sümbolite kohta detailsema info saamiseks lugege lk.18.
Slaidiesitluse intervalli seadistamine
Slaidiesitluse käivitamiseks vajutage pärast seadistamist 
4.
Plybk dsply mthd
3 sec
5 sec
10 sec
30 sec
Playback
Instant Review
Preview Display
Cancel
OK
OK
Digital Filter
Slideshow
1 sec