Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
165
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kaamera seadistused
Enne uue SD mälukaardi kasutamist tuleb see kaamera abil formaatida.
Formaatimise käigus kustuvad SD mälukaardilt kõik andmed.
1
Valige [Set-up] menüüst [Format] (lk.101).
2
Avage (
p) noolenupu abil Format menüü.
3
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Format].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Formaatimine algab. Kui see lõppeb, on kaamera pildistamiseks valmis.
SD mälukaardi formaatimine
• Ärge avage formaatimise ajal SD mälukaardi pesa. Taoline teguviis võib kaarti 
jäädavalt rikkuda. 
• Formaatimise käigus kustuvad kaardilt kõik failid. Olge ettevaatlik.
Format
Cancel
Format
All data deleted
OK
OK