Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
166
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kaamera helisignaale on võimalik välja lülitada. Vaikimisi seadistus on O (sees).
Seadistamine toimub [Beep] alt [H Set-up] menüüs. (lk.101)
Funktsioon võimaldab seadistada õige kuupäeva ja kellaaja. Samuti on võimalik muuta 
kuupäeva esitlusviisi. Valige [mm/dd/yy], [dd/mm/yy] või [yy/mm/dd]. Valige kellaaja 
esitlusviisiks [12h] (12-tunnine) või [24h] (24-tunnine).
1 Kuupäeva ja kellaaja seadistamine (lk.35)
Helisignaalide väljalülitamine
Kellaaja, kuupäeva ja esitlusviisi muutmine
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel