Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
167
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
“Algseaded” (ik.33) alt seadistatud kuupäev ja kellaaeg on kasutusel koduse ajana. 
[World Time] seadistus võimaldab kuvada LCD monitoril kohalikku aega mõnes välisriigis. 
Selliselt on ka pildistamise kellaajad õiged.
1
Valige [Set-up] menüüst [World Time]. (lk.101)
2
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub maailma aja seadistusmenüü.
3
Valige (
op) noolenuppude abil O (sees) või P (väljas).
4
Vajutage (
n) noolenuppu.
Valikuraam liigub X üksusele. X sümboliga linn vilgub kaardil.
5
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub sihtkoha regiooni suurendatud vaade.
Valige (
op) noolenuppude abil suurendatav regioon. 
6
Vajutage (
n) noolenuppu.
Kursor liigub linnale.
Maailma aja seadistamine
O
Kehtib X (Destination) alt valitud linna kohta
P
Kehtib W (Hometown) alt valitud linna kohta
World Time
New York
New York
00:25