Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
170
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Funktsioon võimaldab muuta kaamera töökeelt.
Seadistamine toimub [Language/
] alt [H Set-up] menüüs. (lk.101)
Valida saab 11 erinevat keelt: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, rootsi, hollandi, 
vene, korea, hiina (traditsionaalne ja lihtsustatud) või jaapani.
1 Töökeel (lk.33)
Võimaldab seadistada juhiste kuvamist LCD monitoril pealüliti kasutamisel või pildistusreþiimi 
vahetamisel. (lk.16)
Seadistamine toimub [Guide display] alt [H Set-up] menüüs. (lk.101)
Töökeele seadistamine
Juhiste kuvamine
O
Juhiste kuvamine lubatud
P
Juhiste kuvamine keelatud
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
OK
OK
Français
Cancel
English
Format
Set-up
Beep
Date Adjust
World Time
Guide display
Exit