Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
171
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
LCD monitori heledust saab vajadusel reguleerida. 
Seadistamine toimub [Brightness Level] alt [H Set-up] menüüs. (lk.101)
Kaamera ühendamisel AV seadmetega valige pildistamiseks ning taasesituseks õige 
videosüsteem (NTSC või PAL).
Seadistamine toimub [Video Out] alt [H Set-up] menüüs. (lk.101)
1 Videoseadmetega ühendamine (lk.72)
LCD Monitori heleduse reguleerimine
Videosignaali süsteemi muutmine
Videosignaali formaat sõltub regioonist. Eestis on kasutusel PAL formaat.
Brightness Level
1 min
0
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Std.
Folder Name
File #
SerialNo
NTSC
PAL
0
Brightness Level
1 min
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Cancel
Std.
Folder Name
File #
SerialNo