Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
172
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Kaamerat on võimalik seadistada selliselt, et see lülitub välja kui teatud aja jooksul pole 
ühtegi operatsiooni teostatud. Valida saab [1 min], [3 min], [5 min], [10 min], [30 min] või [Off]. 
Vaikimisi seadistus on [1 min].
Seadistamine toimub [Auto Power Off] alt [H Set-up] menüüs. (lk.101)
Funktsioon võimaldab valida pildikataloogidele nimede andmise meetodi. 
Vaikimisi seadistus on [Std.].
Seadistamine toimub [Folder Name] alt [H Set-up] menüüs. (lk.101)
Automaatne väljalülitus
Automaatne väljalülitus ei toimi slaidiesitluse, USB ühenduse, distantspäästiku reþiimi 
ning menüü või Fn menüü kuvamise ajal.
Katalooginime valimine
Std.
Kataloogidele omistatakse nimed kujul [xxxPENTX]. [xxx] on number vahemikus 
100 kuni 999.
(Näide) 101PENTX
Date
Kataloogile omistatakse nimi kujul [xxx_MMDD], kus MM on pildistamise kuu ja 
DD on päev. 
(Näide) 101_0125 : selles kataloogis olevad pildid on tehtud 25. jaanuaril
1 min
3 min
5 min
10 min
30 min
Off
Brightness Level
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
Folder Name
File #
OK
OK
Cancel
Std.
Date
NTSC
PC
0
Brightness Level
1 min
Set-up
Video Out
Transfer Mode
Auto Power Off
OK
OK
Cancel
Folder Name
File #