Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
174
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Võimaldab kuvada histogrammi ja ülesäris alade hoiatust kiire ülevaate ja digitaalse 
eelvaate ajal. 
Seadistamine toimub [Preview Display] alt [Q Playback] menüüs. (lk.100) 
Vaikimisi seadistuste kohaselt histogrammi ja ülesäris alasid ei kuvata.
1
Valige [Playback] menüüst [Preview Display].
2
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub Preview Display menüü.
3
Valige [Histogram] puhul (
op) noolenuppude abil O (sees) 
või P (väljas).
4
Valige (
n) noolenuppude abil [Bright Portion].
5
Valige (
op) noolenuppude abil O (Sees) või P (Väljas).
6
Vajutage kaks korda MENU nuppu. 
Kaamera on pildistamiseks valmis. 
Histogrammi ja ülesäris alade kuvamine
O
Histogrammi kuvatakse kiire ülevaate ja digitaalse eelvaate ajal. 
P
Histogrammi ei kuvata.
O
Ülesäris alade hoiatust kuvatakse kiire ülevaate ja digitaalse eelvaate ajal. 
P
Ülesäris alade hoiatust ei kuvata.
Preview Display
Histogram
Bright Portion
For setting displayed
information in Instant
Review/Digital Preview