Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
175
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Algseadete taastamine (Reset)
Funktsioon taastab [A Rec. Mode], [Q Playback] ja [H Set-up] menüüde algsed seadistused.
Date Adjust, Language, Video Out ja World Time seadistused jäävad samaks.
1
Valige [Set-up] menüüst [Reset].
2
Vajutage [Reset] menüü kuvamiseks (
p) noolenuppu.
3
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Reset].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera on pildistamiseks või taasesituseks valmis.
Rec. Mode/Playback/Set-up menüüde algväärtuste 
taastamine
Reset
Cancel
Reset
Back to initial settings
OK
OK