Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
176
5
F
unkts
ioon
ide sel
gitus
e
d
Võimaldab taastada [A Custom Setting] menüü algsed seadistused.
[A Rec. Mode], [Q Playback] ja [H Set-up] menüü algseid seadistusi ei taastata.
1
Valige [Custom Setting] menüüst [Reset].
2
Vajutage Reset Custom Fnction menüü kuvamiseks (
p
noolenuppu.
3
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Reset].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera on pildistamiseks või taasesituseks valmis.
Erifunktsioonide menüü algseadete taastamine
Reset Custom Fnction
Cancel
Reset
Returns the custom
function settings
to initial settings
OK
OK