Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
6
Lisad
Vaikimisi seadistused .................................................................... 178
Erinevate objektiividega kasutatavad funktsioonid  ................... 182
Märkused avarõnga kasutamise kohta  ........................................ 184
CCD sensori puhastamine  ............................................................ 185
Eraldi müüdav lisavarustus  .......................................................... 187
Veateated ........................................................................................ 190
Probleemide lahendamine  ............................................................ 192
Tehnilised andmed  ........................................................................ 195
Sõnaseletused ................................................................................ 198
Märksõnade loetelu ........................................................................ 202