Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
16
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
Järgnevad ikoonid ilmuvad kaameraga töö käigus 
LCD monitorile.
Juhised ilmuvad LCD monitorile kolmeks sekundiks kaamera sisselülitamisel või reþiimiketta 
asendi muutmisel.
Näidud LCD Monitoril
Kui kaamera on sisse lülitatud või reþiimiketta kasutamisel 
Indikaatorite peitmiseks valige [Guide display] väärtuseks [H Set-up] menüüs Off. 
(lk.101)
1
Välgureþiim
(Aktiivse reþiimi ikoon) (lk.51)
2
Võttereþiim (lk.104)
3*
AE Särimõõtereþiim (lk.132)
4
AF reþiim (lk.123)
5*
AF punkti valik (lk.124)
6*
Valge balanss (lk.114)
7*
Tundlikkus (lk.117)
8
Pildistusreþiim, stseeniprogramm (lk.106)
9*
Maailma aja hoiatus (lk.167)
10
Kuupäev/kellaaeg (lk.166)
* Indikaatorid 3, 5, 6 ja 7 ilmuvad ekraanile ainult 
juhul, kui valite vaikimisi seadistusest erineva 
väärtuse. 9 ilmub juhul, kui kasutate pildistamisel 
maailma aega.
LCD monitor
1600
1600
14
14 : 25
25
1600
AF. S
AF. S
AF. S
:
14 25
Night Scene
Night Scene
Night Scene
25
25 /
/ 25 /
/
2006
2006
06
06
06
2006
1
8
2 3 4 5
6 7
1 0
9