Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
178
6
Lis
a
d
Vaikimisi seadistused
Allolevas tabelis on ära toodud tehasepoolsed algsed seadistused.
Tabeli sisu saab lugeda järgmiselt:
Memory seadistus
Jah
: Kaamera väljalülitamisel salvestatakse sel hetkel kehtinud seadistus.
Ei
: Kaamera sisselülitamisel taastatakse algne vaikimisi väärtus.
Reset seadistus
Jah
: Reset funktsiooni abil taastub väärtuse algne seadistus (lk.175).
Ei
: Reset funktsioon ei muuda seadistuse väärtust.
[A Rec. Mode] Menüü
[Q Playback] Menüü
* Slim filtri, Soft filtri, heledusfiltri ja värvifiltri seadistused salvestatakse. 
Üksus
Vaikeväärtus
Memory 
seadistus
Reset 
seadistus
Lk
Image Tone
F (Bright)
Jah
Jah
lk.110
Recorded Pixels
P (3008×2000)
Jah
Jah
lk.111
Quality Level
C
 (Best)
Jah
Jah
lk.112
Saturation
(0)
Jah
Jah
lk.113
Sharpness
(0)
Jah
Jah
lk.113
Contrast
(0)
Jah
Jah
lk.113
Auto Bracket
±0.5/0  – +
Jah
Jah
lk.147
AE Metering
L (Multi-segment)
Jah
Jah
lk.132
Swtch dst msr pt
N (Auto)
Jah
Jah
lk.124
AF Mode
(Single mode)
Jah
Jah
lk.123
Flash Exp. Comp.
0.0
Jah
Jah
lk.150
Üksus
Vaikeväärtus
Memory 
seadistus
Reset 
seadistus
Lk
Plybk 
dsply 
mthd
Display Style
Standard
Jah
Jah
lk.163
Bright Portion
P (Väljas)
Jah
Jah
Instant Review
1sec
Jah
Jah
lk.173
Preview 
Display
Histogram
P  (Väljas)
Jah
Jah
lk.174
Bright Portion
P  (Väljas)
Jah
Jah
Digital Filter
B&W
Jah*
Jah
lk.73
Slideshow
3sec
Jah
Jah
lk.70