Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
183
6
Lis
a
d
Objektiivide ja bajonettide nimed
FA fiksobjektiivid ja DA, D FA, FA J ningF objektiivid on K
AF
 bajonetiga. FA elektrilise 
suumiga objektiivid on K
AF2
 bajonetiga. Manuaalse suumiga objektiividel on K
AF
 bajonett. 
Detailsema info saamiseks lugege objektiivi kasutusjuhendit. Sellel kaameral ei ole elektrilise 
suumi funktsiooni. 
Selle kaamera jaoks sobimatud objektiivid ja lisavarustus
Kui objektiivi avarõngas ei ole s (Auto) asendis või s (Auto) asend puudub või kui kasutate 
lisavarustust nagu vaherõngad või lõõts, peab kaameraga pildistamiseks [Using aperture 
ring] väärtus [A Custom Setting] menüüs olema [Permitted] (lk.103). Piirangute kohta, mis 
kehtivad [Using aperture ring] [Permitted] seadistuse korral [A Custom Setting] menüüs 
lugege lähemalt “Märkused avarõnga kasutamise kohta” (lk.184).
DA/FA J või avarõnga s (Auto) asendis olevate objektiivide puhul saab kasutada kõiki 
särireþiime. 
Objektiiv ja integreeritud välk
Pehme fookusega (soft focus) ja vanemate kui A objektiivide kasutamisel rakendub 
integreeritud välklamp täisvõimsusel ning seda ei ole võimalik reguleerida. 
Integreeritud välklamp ei toimi automaatse välklambina.