Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
184
6
Lis
a
d
Märkused avarõnga kasutamise kohta
Avarõnga kasutamine
Kui [Using aperture ring] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs on [Permitted] (lk.103), 
saab pildistada ka siis kui D FA, FA, F või A objektiivi avarõngas ei ole s asendis või kui 
kasutate ilma avarõnga s asendita objektiivi. Funktsionaalsuse piirangud on toodud 
allolevas tabelis.
Kui avarõngas ei ole s asendis toimib kaamera c (avaprioriteet) reþiimis isegi siis kui 
reþiimiketta asend on e või b.
Objektiiv
Särireþiim
Piirangud
D FA, FA, F, A, M (ainult 
objektiiv või koos 
automaatse 
lisavarustusega, nagu 
vaherõngas K)
c (avaprioriteet) 
reþiim
Diafragma jääb avatuks sõltumata avarõnga 
asendist. Säriaeg muutub vastavalt täisavale 
kuid võib põhjustada särivigu. 
Pildiotsijas kuvatakse avanäidu asemel [F--].
D FA, FA, F, A, M, S (koos 
automaatse 
lisavarustusega, nagu 
vaherõngas K)
c (avaprioriteet) 
reþiim
Pildistamine on võimalik valitud avaga kuid 
võib põhjustada särivigu. 
Pildiotsijas kuvatakse avanäidu asemel [F--].
Manuaalse avaga 
objektiivid, näiteks 
peegelobjektiiv (ilma 
lisavarustuseta)
c (avaprioriteet) 
reþiim
FA, F Soft 85mm FA Soft 
28mm (ainult objektiiv)
c (avaprioriteet) 
reþiim
Pildistamine on võimalik valitud avaga 
manuaalse avavahemiku ulatuses. 
Pildiotsijas kuvatakse avanäidu asemel [F--]. 
Teravussügavuse kontrollimisel (Optical 
Preview meetod) käivitub automaatne 
mõõtmine. Särituse kontrollimine on võimalik.
Kõik objektiivid
a (Manuaalne) 
reþiim
Pildistamine on võimalik valitud ava ja 
säriajaga. Pildiotsijas kuvatakse avanäidu 
asemel [F--]. Teravussügavuse kontrollimisel 
(Optical Preview meetod) käivitub 
automaatne mõõtmine. Särituse kontrollimine 
on võimalik.