Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
185
6
Lis
a
d
CCD sensori puhastamine
CCD sensoril olev mustus jäädvustub pildil olevale heledale ühtlasele taustale tumedate 
varjudena ning tähistab CCD sensori puhastamise vajadust. Professionaalse puhastamise 
läbiviimiseks võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega. CCD sensor on väga tundlik seade.
1
Lülitage kaamera välja ning eemaldage objektiiv.
2
Lülitage kaamera sisse.
3
Valige [Set-up] menüüst [Sensor Cleaning].
4
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub Sensor Cleaning menüü.
• Ärge kasutage balloonides müüdavat suruõhku.
• Ärge puhastage CCD sensorit p (Bulb) särireþiimis.
• Kui eemaldate kaamera eest objetkiivi pikemaks ajaks, paigaldage kaamerale alati 
kerekork. Selliselt väldite CCD sensorile mustuse sattumist.
• CCD sensori puhastamise ajal on kaamera toiteks soovitatav kasutada vooluadapterit. 
• Kui aku või patarei vool on nõrk, ilmub LCD monitorile teade [Not enough battery 
remaining to clean sensor].
• Kui teil ei ole võimalik vooluadapterit kasutada, paigaldage kaamerasse täielikult laetud 
akud. Kui vooluallikas puhastamise ajal nõrgeneb, annab kaamera piiksuva 
hoiatusheli. Lõpetage puhastamine koheselt. 
• Vältige õhupumba otsiku viimist kaamera sisemusse. Toitevoolu katkemisel võib see 
kahjustada CCD sensorit ja/või katikut. 
• Soovituslik on kasutada vooluadapterit (müügil eraldi lisana).
• CCD sensori puhastamise ajal vilgub iseavaja tuli ning LCD paneelile ilmub [Cln] teade.