Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
17
1
Enn
e
 k
aam
er
a k
a
s
u
tam
ist
Pildistusreþiimis vajutage pildistusfunktsioonide kuvamiseks M nuppu. 
Seadistused ilmuvad 15 sekundiks LCD monitorile. 
  Detailne info
Valitud pildistusreþiimi juhiste kuvamiseks vajutage (
p) noolenuppu.
  Selgitused valitud pildistusreþiimi kohta
Pildistusreþiim
1
AF reþiim (lk.123)
11
Värviruum (lk.119)
2
Reþiimiketta asend (lk.106)
12
Valge balanss (lk.114)
3
AE Särimõõtereþiim (lk.132)
13
Kuupäev/kellaaeg (lk.166)
4
Välgureþiim (lk.51)
14
AF punkti asend (lk.124)
5*
Võttereþiim (lk.104)
15
Värviküllus (lk.113)
6*
Automaatne kahveldus (lk.147)
16
Teravus (lk.113)
7
ISO tundlikkus (lk.117)
17
Kontrastsus (lk.113)
8
Pildi tonaalsus (lk.110)
18
Objektiivi fookuskaugus
9
Kvaliteeditase (lk.112)
19*
Stseeniprogramm (lk.47)
10
Pikslite arv (lk.111)
* Indikaatorid 5 ja 6 ei ilmu ekraanile samaaegselt. 19 kuvatakse ainult stseenireþiimis. 
14
14 : 25
25
AF. S
AF. S
AF. S
sRGB
sRGB
40
40mm
mm
ISO
ISO 800
800
2006
2006
/
25
25
25
25
25
25 2006
25
06
06 /
14 : 25
/
06 /
Detailed Info
Detailed Info
Detailed Info
sRGB
40mm
ISO 800
Detailed Info
1
14
15
16
6
5
4
3
2
19
17
8
7
10
9
12
18
11
13
Used for night scenes. 
Used for night scenes. 
Use a tripod, etc. to 
Use a tripod, etc. to 
prevent shaking 
prevent shaking 
Used for night scenes. 
Use a tripod, etc. to 
prevent shaking 
Night Scene
Night Scene
Night Scene
Detailed Info
Detailed Info
Detailed Info