Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
190
6
Lis
a
d
Veateated
Veateade
Kirjeldus
Memory card full
SD mälukaart on täis saanud ning rohkem pildifaile sinna 
ei mahu. Pildistamise jätkamiseks paigaldage uus SD 
mälukaart või kustutage mittevajalikke faile (lk.29, lk.76). 
Pildistamine võib olla võimalik kui muudate pildi kvaliteedi 
või suuruse seadistusi ja proovite uuesti (lk.111, lk.112)
No image
SD mälukaardil ei ole taasesitatavaid pildifaile
Camera cannot display this image
Kaamera ei suuda kuvada pildifaile, mille formaati ta ei 
toeta. Pildifaili taasesitus võib olla võimalik arvuti või mõne 
teist tüüpi kaamera abil.
No card in camera
Kaamerast puudub SD mälukaart. (lk.29)
Memory card error
SD mälukaart on vigane, pildistamine ja taasesitus ei 
õnnestu. Tõenäoliselt on pilte võimalik vaadata arvuti abil. 
Card not formatted
Kaameras olev SD mälukaart on formaatimata või on 
formaaditud mõne teise seadmega, mille formaat ei ühildu 
kaameraga. Enne kasutamist formaatige mälukaart selle 
kaamera abil. (lk.165)
Card locked
Kaamerasse on paigaldatud lukustatud mälukaart. 
Eemaldage mälukaardi lukustus. (lk.30)
Card is locked
Rotation information 
cannot be saved
This image is protected
Rotation information 
cannot be saved
Pööratud pilt on kustutuskaitsega. Eemaldage 
kustutuskaitse enne pildi pööramist. (lk.80)
Cannot use this card
Paigaldatud mälukaarti ei ole selle kaameraga võimalik 
kasutada. Paigaldage töökorras mälukaart.
Battery depleted
Vooluallikas on tühjaks saanud. Paigaldage laetud akud 
või uued patareid. (lk.25)
Not enough battery remaining to 
clean sensor
Teade ilmub CCD sensori puhastamisel kui vooluallika 
laeng on puhastamise jaoks ebapiisav. Paigaldage laetud 
akud või kasutage kaamera toiteks vooluadapterit (müügil 
eraldi lisana). (lk.28)
Image folder cannot be created
Suurima numbriga fail (9999) on loodud suurima 
numbriga kataloogis (999) ning rohkem faile ei ole 
võimalik salvestada. Paigaldage tühi SD mälukaart või 
formaatige olemasolevat. (lk.165)
The image is not stored
Pilt jäi salvestamata SD mälukaardi vea tõttu.
Settings not stored
DPOF seadistuste fail jäi salvestamata kuna SD 
mälukaart on täis. Vaba ruumi tekitamiseks kustutage 
mittevajalikke pilte ning seadistage DPOF uuesti. (lk.76)
RAW images cannot be set
DPOF seadistusi ei saa teha RAW pildifailide kohta.
RAW images are not supported
RAW faile ei ole digitaalfiltrite abil võimalik töödelda.