Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
191
6
Lis
a
d
No image to be filtered
See teade ilmub ekraanile digitaalfiltrite käivitamisel 
[Q Playback] menüüst, kui kõik kaardil olevad pildid on 
RAW failid või mõne teise kaameraga tehtud pildid. 
This image cannot be filtered
See teade ilmub ekraanile digitaalfiltrite käivitamisel Fn 
menüüst mõne teise kaameraga tehtud piltide puhul. 
No DPOF files
DPOF seadistused on tegemata. Seadistage DPOF ning 
trükkige. (lk.82)
Printer error
Printer on andnud veateate ning faili ei saa trükkida. 
Kõrvaldage vead ning proovige trükkimist uuesti. 
No paper in the printer
Printerist on paber otsa saanud. Lisage paberit ja trükkige. 
No ink in the printer
Printerist on tint otsa saanud. Paigaldage uus tindipadrun 
ning trükkige. 
Paper stuck in the printer
Printeris on paberi ummistus. Kõrvaldage ummistus ning 
jätkake trükkimist. 
Data error
Trükkimise ajal tekkis andmete viga. 
Veateade
Kirjeldus