Pentax K110D Operating Guide (et)

Download
192
6
Lis
a
d
Probleemide lahendamine
Enne teeninduskeskuse poole pöördumist soovitame teil kontrollida järgmisi asjaolusid.
Probleem
Põhjus
Lahendus
Kaamera ei 
lülitu sisse
Akud või patareid on 
paigaldamata
Veenduge, et akud on paigaldatud. Vajadusel 
paigaldage akud või patareid.
Akud või patareid on 
valesti paigaldatud
Kontrollige elementide orientatsiooni.
Jälgige paigaldamisel +- sümboleid. (lk.25)
Aku on nõrk
Paigaldage laetud elemendid või kasutage toiteks 
vooluadapterit. (lk.28)
Päästik ei toimi
Objektiivi avarõngas ei 
ole s asendis
Pöörake objektiivi avarõngas s asendisse (lk.135) 
või valige [Using aperture ring] seadistuseks 
[A Custom Setting] menüüs [Permitted] (lk.184).
Välklamp laeb
Oodake kuni välklamp on laetud.
SD mälukaardil või 
sisemälus ei ole vaba 
ruumi
Paigaldage tühi SD mälukaart või kustutage 
mittevajalikud pildid.  (lk.29, lk.76)
Salvestamine
Oodake kuni salvestamine lõpeb. 
Automaatne 
teravustamine 
ei toimi
Subjekti on raske 
autofookusega 
teravustada
Autofookus ei pruugi toimida madala kontrastiga 
objektide (nagu taevas, valged seinad), tumedate 
objektide, keerukate mustrite, kiirestiliikuvate ning 
läbi akna või võrgu pildistatavate objektide puhul. 
Lahendusena lukustage fookus päästiku poolenisti 
vajutamise abil sarnasel kaugusel asuvale objektile, 
kadreerige võte päästikut vabastamata ringi ning 
vajutage päästik lõpuni alla. Alternatiivina võib 
kasutada ka manuaalset teravustamist. (lk.128)
Subjekt on fookusalast 
väljas
Kadreerige subjekt pildiotsijas oleva fookusraami 
keskele. Kui subjekt on fookusalast väljas, 
suunake kaamera subjektile ja lukustage fookus 
(vajutage päästik poolenisti alla), kadreerige võte 
ringi ning vajutage päästik lõpuni alla.
Pildistatav on liiga 
lähedal
Eemalduge pildistatavast ning üritage uuesti.
Teravustamisreþiim on 
\
Lükake fookusreþiimi nupp asendisse 
=. (lk.120)
[AF Mode] väärtuseks 
[A Rec. Mode] 
menüüs on k 
(Jälgiv teravustamine)
Valige [AF Mode] väärtuseks [A Rec. Mode] 
menüüs l (Tavaline teravustamine). (lk.123)
Pildiprogrammiks on 
valitud
 \ (liikuv objekt)
Valige mõni teine pildistusprogramm 
(välja arvatud 
\). (lk.47)
Säriluku 
funktsioon 
ei toimi
Säriluku funktsiooni ei 
saa kasutada a 
(Manuaalne) või 
p (Bulb) reþiimides
Särilukku saab kasutada kõigis reþiimides peale 
a (Manuaalne) ja p (Bulb) reþiimi.